Βοήθεια για τη λειτουργία της εφαρμογής

Σύνδεση στην εφαρμογή

Ο/η υποψήφιος/α πριν μπορέσει να καταχωρήσει την αίτησή του θα πρέπει να εγγραφεί στην Υπηρεσία Χρηστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή ο χρήστης θα πρέπει να ενεργοποιήσει το λογαριασμό του χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο που θα του αποσταλλεί αυτόματα στο e-mail του.

Αφού ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του θα πρέπει να επισκεφθεί ξανά την εφαρμογή καταχώρισης αιτήσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και να συνδεθεί μέσω της αντίστοιχης επιλογής

Καταχώριση αίτησης

Αμέσως μετά τη σύνδεση του ο/η υποψήφιος/α θα μπορεί να πατήσει το κουμπί Νέα αίτηση ώστε να αρχίσει την καταχώριση των στοιχείων της αίτησής του. Αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του θα πρέπει να τα αποθηκεύσει με τη βοήθεια της επιλογής Προσωρινή αποθήκευση οπότε και θα μπορέσει να δει αναλυτικά όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η αίτησή του.

Μετά την επισκόπηση των στοιχείων της αίτησής του ο/η υποψήφιος/α μπορεί είτε να τη διορθώσει πατώντας το κουμπί Επεξεργασία είτε να την καταχωρήσει οριστικά πατώντας το κουμπί οριστική καταχώριση.

Οριστική καταχώριση της αίτησης

Όταν ο/η υποψήφιος/α επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης του θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί Οριστική καταχώριση έτσι ώστε να την καταχωρήσει οριστικά. Όταν πατηθεί το κουμπί θα μεταφερθεί σε ειδική οθόνη στην οποία θα επιβεβαιώσει τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την αίτηση του και στη συνέχεια θα πρέπει να επιβεβαιώσει την οριστική καταχώριση της αίτησης του.

Επόμενες ενέργειες

Μετά την οριστική καταχώριση της αίτησης και προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στο διαγωνισμό, θα πρέπει απαραιτήτως η εν λόγω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση:

Α. Να εκτυπωθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί "Εκτύπωση αίτησης".
Β. Να υπογραφεί [είτε από τον ίδιο ως υποψήφιο/α, είτε από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα – εποπτεία σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου/ας (δηλαδή υποψηφίου/ας που κατά την ημερομηνία υπογραφής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του)] και να θεωρηθεί από αρμόδια Αρχή για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.
Γ. Να συλλεχθούν και να επισυναφθούν σε αυτήν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου ΟΛΑ ΜΑΖΙ να ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, με συστημένη αλληλογραφία από 06/05/2019, ημέρα Δευτέρα έως και 16/05/2019, ημέρα Πέμπτη, στη διεύθυνση:
Διαγωνισμός για την εισαγωγή ιδιωτών στις παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση που θα συμπληρωθεί και καταχωρηθεί ηλεκτρονικά, χωρίς να επακολουθήσει η εμπρόθεσμη υποβολή της ταχυδρομικά, με συστημένη αλληλογραφία, μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, απορρίπτεται και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση προβλημάτων με τη χρήση της εφαρμογής παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού ΛΣ στα τηλ: 213 137 1072, 213 137 1566 και 213 137 1546.