Ελλιπή δικαιολογητικά

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 15/06/2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ]

Ανακοινώσεις